Rachaël Draaisma

Mijn naam is Rachaël Draaisma. Als afgestudeerd Neerlandica ben ik na mijn studie werkzaam geweest als account executive en accountmanager van een full service marketing bureau. In 2002 koos ik ervoor mijn passie te volgen door te gaan werken met dieren. Ik behaalde de benodigde diploma’s en startte  mijn werk als trainer en gedragsdeskundige voor honden. Ik opende mijn eigen hondenschool. Mijn specialisaties zijn: de resocialisatie van zeer angstige en agressieve honden. En het begeleiden van honden met ernstige angstproblemen voor geluiden. Ik bezocht en bezoek lezingen in binnen- en buitenland. Studeren en up-to-date blijven, zijn voor mij vanzelfsprekendheden. De kalmerende signalen werden voor mij steeds belangrijkere handvatten in mijn werk. Ik wilde mijn kennis hierover verdiepen bij die persoon die als expert geldt op dit gebied: Turid Rugaas. In 2012/2013 volgde ik daarom haar opleiding tot International Dog Trainers Education.

Deze opleiding bleek echter ook een startpunt van een andere passie, het werken met paarden. Ik was van kinds af aan een paardenliefhebber en heb vanaf mijn 14de een eigen paard gehad. Toen Turid opperde of ik, onder haar mentorschap,  een onderzoek wilde starten naar kalmerende signalen bij paarden, ben ik vanaf 2013 aan de slag gegaan de lichaamssignalen van gedomesticeerde paarden in kaart te brengen. Door middel van het uitvoerig analyseren van filmmateriaal. Een  inspirerende werkinvulling, die inmiddels geleid heeft tot een werkverschuiving. Waar ik eerst voornamelijk met honden werkte, werk ik nu voornamelijk met paarden.

Voor beide dieren geldt dat kennis van lichaamstaal onontbeerlijk is, om te kijken wat het dier je vertelt en wat hij aan kan in relatie tot prikkels in zijn omgeving. Kennis over de werking van lijf en hersenen zijn  twee van mijn liefhebberijen. Weten wat spanning doet met het lijf, weten hoe hersenen werken, hoe je een positief leerklimaat bewerkstelligt,  hoe ervaringen bijvoorbeeld optimaal onthouden kunnen worden zijn noodzakelijk in mijn manier van werken. Ik maak geen gebruik van het toedienen van straffen. En weet dat er voor ieder probleem een plan gemaakt kan worden waarbij het paard de kans krijgt te begrijpen wat wij willen en hier aan mee wil werken. (Uiteraard mits dit reële en uit te voeren wensen zijn). Daarnaast vind ik het van wezenlijk belang het paard te leren het leven zelf aan te kunnen. En vind ik het belangrijk dat ieder paard ruimte krijgt, keuzes te maken en te laten zien wat hij aankan in het leven.

Mijn onderzoek heeft geleid tot het schrijven van een boek “Language signs & calming signals of horses- recognition and application”. Dit boek is in oktober 2017 gepubliceerd door CRC Press en wordt wereldwijd uitgegeven. In het boek geef ik de onderzoeksresultaten weer van 2013-2017. Het onderzoek gaat echter door. Ik blijf filmen en films analyseren. Ook blijf ik werken als gedragstherapeut voor paarden. Daarnaast geef ik lezingen en workshops in binnen- en buitenland.  Onder het kopje ‘Nodig Rachaël uit’ kun je hier meer over lezen.