Voor lezingen en workshops:

Je kunt Rachaël uitnodigen voor lezingen, workshops en gecombineerde dagen of weekenden. Bijgaand eerst een opsomming van de leerdagen. Scrol je naar beneden, dan zie je bijgaand per thema meer informatie.

 • Kalmerende Signalen van Paarden: een introductie (deel 1)
 • Kalmerende Signalen van Paarden: een vervolg (deel 2)
 • Kalmerende Signalen van Paarden in een werksetting
 • Speurwerk en Kalmerende signalen inzetten bij gedragsmatige uitdagingen
 • Paarden Empowerende (Re)socialisatie

Als je geïnteresseerd bent, dagen van kalmerende signalen, mentale stimulatie en speurwerk te combineren, kijk dan onder subkop: thema combinaties.

Kalmerende Signalen van Paarden: een introductie (deel 1)

1 dag durende lezing vol met films en foto’s of

1 dag durende lezing vol films en foto’s met daarin verweven observatiesessies van paarden 

Door het kijken van heel veel foto’s en films dompel je je tijdens deze lezingsdag onder in de fascinerende wereld van de kalmerende signalen. Je gaat ze herkennen, ook in verschillende spanningsniveaus. En scherpt je gehele observatievermogen aan. We behandelen hoe we de kennis van kalmerende signalen en andere communicatieve signalen goed kunnen inzetten in het dagelijkse leven met het paard, zodat ons paard ons beter begrijpt. Onderwerpen die behandeld worden zijn: 

Introductie
• Persoonlijke achtergrond
• Achtergrond informatie van de studie. Hoe is deze opgebouwd, wat zijn de parameters geweest, wat zijn de categorieën en kenmerken van de paarden/pony’s die zijn gefilmd.
• Achtergrond informatie over communicatie: wanneer zijn lichaamssignalen, talige elementen.

De Kalmerende Signalen                
• Wat zijn kalmerende signalen?
• Wanneer in een communicatieve ladder zie je ze
• In welke mate speelt spanning: geen, laag of hoog een rol
• De kalmerende signalen worden 1 voor 1 behandelend door middel van het tonen van veel film- en foto materiaal. Hierbij wordt een breder kader geschept en vernoemd wanneer een lichaamsuiting bijvoorbeeld geen communicatieve betekenis heeft.

De spanning stijgt
• Er wordt laten zien hoe de kalmerende signalen zich verhouden tot oversprong gedragingen, en als de spanning verder stijgt, hoe zij zich verhoudt tot stress signalen.
• Ook worden afstandsvergrotende signalen en de afzwakkingen daarvan behandeld.
• Hoe zie je, binnen verschillende gradaties van spanning, dat deze opbouwt en afbouwt.
• Verder is er een korte biologische uitleg wat stress doet met het lijf.

Toepassingen
• Hoe gebruiken we de behandelde kennis en signalen?
• Kunnen we als mens taal nabootsen. Begrijpt ons paard ons dan beter?
• Welke kalmerende signalen kunnen we gebruiken om het paard te helpen sneller spanning af te laten vloeien, en geen of minder spanning te laten opbouwen.

Deze lezing bevat veel foto’s en films die een gevarieerd beeld schetsen van gedomesticeerde paarden en hun leefomgevingen. Wil je live paarden gebruiken, dan kan in overleg met Rachaël bekeken worden, wat een passend extra programma zou kunnen zijn.

Kalmerende Signalen – Een Vervolg (deel 2)

1 dag vol foto’s, films en praktijksessies

Tijdens deze dag Kalmerende Signalen – Een Vervolg bouwen we voort op het geleerde van de introductiedag Kalmerende Signalen. Deze lezing bevat foto’s en  films die bij dag 1 Kalmerende Signalen nog niet aan bod zijn gekomen. Op de dag worden de drie theoriesessies afgewisseld door drie praktijksessies, waarbij ook de paarden worden uitgenodigd mee te doen.

We starten de dag met een korte opfrisbeurt, waarin we scherpstellen wat de gezichtskenmerken en gedragingen zijn van paarden in hun comfortzone en de vele stadia er buiten (met nieuw filmmateriaal).

Daarna behandelt Rachaël de volgende onderwerpen

 • Je afsluiten: hoe ziet dat er uit? We vergelijken verschillende filmclips. We bestuderen naar buiten en naar binnen gerichte blikken. We bekijken de kalmerende signalen wegkijken en vertragen en onbeweeglijkheid. We bekijken paarden die zich in een passieve staat voor een kort ogenblik of langere tijdsduur afsluiten: en die paarden die zich in actieve toestand voor een korte of lange tijd afsluiten.
 • De Hoofdswing
 • De voorspellende waarde van gewichtsverplaatsing en kijkgedrag
 • De afstandsvergrotende signalen en hoe deze zich verhouden ten opzichte van de kalmerende signalen. Doel is films waarop paarden afstandsvergrotende signalen laten zien, te kunnen duiden in een reeks en de maten van ontspanning en spanning.

Door meer in de diepte te gaan bij verschillende films wordt een beroep gedaan op het observatievermogen van de deelnemer maar wordt ook ingegaan op een de mate van voorspelbaarheid van een gedragsreeks. Kunnen we gedragingen gaan voorspellen?

 

Tijdens de praktijksessies met de paarden, staan de volgende thema’s centraal:

 • Observatie van de paarden
 • Hoe maak ik zelf kalmerende signalen ten opzichte van het paard
 • Hoe begeleid ik een ander kalmerende signalen te maken naar het paard

Doel is iedere deelnemer aan bod te laten komen tijdens deze oefeningen. Mocht de groep qua aantal groter zijn, dan kan het zijn dat een aantal deelnemers in de bak bij de paarden wordt uitgenodigd en een aantal de sessies als toeschouwer bekijkt.   

Uiteraard is het uitganspunt van deze gehele dag dat zowel paard als mens zich veilig en prettig voelen en plezier beleven aan de diverse programma-onderdelen.

Deze dag is een logisch vervolg op de lezing Kalmerende signalen en toegankelijk voor diegene die deze dag gevolgd hebben.

Kalmerende Signalen in een werksetting

1 dag vol praktijksessies

Tijdens deze dag Kalmerende signalen in werksetting  is het uitgangspunt een vertaalslag te maken naar de praktijk van de werkvloer. Deze lezing bevat foto’s en  films die bij dag 1 Kalmerende Signalen nog niet aan bod zijn gekomen. Deze dag bevat voornamelijk praktijkoefeningen, waarbij de organisator in het middagprogramma eventueel een rol als mede-docent op zich neemt. 

We starten de dag met een korte opfrisbeurt, waarin we scherpstellen wat de gezichtskenmerken en gedragingen zijn van paarden in hun comfortzone en de vele stadia er buiten. (met nieuw filmmateriaal). Hierbij  behandelt Rachaël aanvullend de volgende onderwerpen

 • Het kalmerend signaal onbeweeglijkheid en vertragen, ook in vergelijking met het stil staan om op te merken in verschillende spanningsstadia.
 • De Hoofdswing
 • De voorspellende waarde van gewichtsverplaatsing en kijkgedrag

Tijdens de praktijksessies met de paarden, staan de volgende thema’s centraal:  

 • Observatie van de paarden
 • Hoe maak ik zelf kalmerende signalen ten opzichte van het paard
 • Hoe begeleid ik een ander kalmerende signalen te maken naar het paard

Tijdens de praktijksessies in de middag wordt een werksetting paard-mens opgezet. Deze werksetting wordt bepaald door de organisator en heeft een directe link met zijn werk en de deelnemers die worden uitgenodigd.  Zo kunnen er in de middag:

 • Meerdere coaching sessies worden gehouden
 • Grondwerk worden gedaan met de paarden
 • Lessen worden gegeven in diverse disciplines als dressuur, springen, western of agility
 • Mentale stimulatie en speurwerk aan paarden worden gegeven
 • Anders, namelijk

Deelnemers kunnen in deze werksetting, het geleerde van de ochtendoefeningen meenemen en deze waar wenselijk implementeren in hun werkveld. Rachaël Draaisma fungeert als observator in het middagprogramma en geeft mogelijke verbeterpunten aan. De organisator kan er voor kiezen, na overleg met Rachaël, hierbij ook een leidende rol op zich te nemen, om zo het eigen werkveld te vertegenwoordigen.

Uiteraard is het uitganspunt van deze gehele dag dat zowel paard als mens zich veilig en prettig voelen en plezier beleven aan de diverse programma-onderdelen.

Deze dag is een logisch vervolg op de lezing Kalmerende signalen en toegankelijk voor diegene die deze dag gevolgd hebben.

Gedragsuitdagingen adresseren met kalmerende signalen en speurwerk

1 tot 5 dagen waarbij theorie (met foto’s en films) en praktijksessies met paarden elkaar afwisselen

"Speurwerk inzetten bij een paard met verlatingsangst, of een paard dat veelvuldig schrikt. Een paard resocialiseren op mensen door gebruik te maken van kalmerende signalen en speurwerk. Het zijn slechts enkele voorbeelden waarbij je kalmerende signalen en/of speurwerk kan inzetten als volwaardige drager binnen een gedragsplan. Een speuroefening of een kalmerend signaal kan namelijk zoveel meer zijn dan enkel een leuke activiteit. (Al blijft het leuk!) Het zijn volwaardige instrumenten die in zeer veel variaties op verschillende momenten ingezet kunnen worden.”

Deze dag tot dagen staan geheel in het teken van het paard dat een gedragsuitdaging heeft. Hoe helpen we dat paard met kalmerende signalen en speurwerk? Om je hiervan een beeld te geven laat Rachaël tijdens de theorieblokken filmmateriaal zien van een aantal paard/mens combinaties die zij begeleidde. De volgende gedragsuitdagingen komen aan bod:

 • Een paard met verlatingsangst
 • Een paard dat terughoudend is ten opzichte van contact met mensen
 • Een paard dat tijdens het buitenrijden veelvuldig schrikt en er vandoor gaat
 • Een paard/hond resocialisatie traject

Onderwerpen die besproken worden, zijn:

 • welke elementen van speurwerk kies je bij verschillende uitdagingen.
 • Hoe maak je van deze speuroefeningen een logisch programma dat het paard stapje voor stapje verder helpt in zijn ontwikkeling.
 • Wat is helpend, wat niet?  
 • Hoe zet je kalmerende signalen in?
 • Wat is her verloop gedurende de tijd van deze oefeningen.
 • Waar houd je rekening mee?
 • Wat is helpend, wat niet?  

Tijdens de praktijkblokken maken we een start met enkele van de paarden die thuis zijn op de stal.  We horen met welke gedragsuitdagingen het paard te maken heeft. Bespreken gezamenlijk een plan van aanpak en voeren tijdens de praktijkblokken de eerste oefeningen uit. Die daarna klassikaal worden besproken.

Speurwerk en kalmerende signalen inzetten bij een paard dat een gedragsuitdaging heeft, wordt niet veel gedaan. De focus van deze dag(en) is om daar verandering in te brengen en jou als deelnemer een idee te geven en enthousiast te maken over de inzetbaarheid van speurwerk activiteiten en het gebruik van kalmerende signalen.  Dit zorgt ervoor dat je  je toolbox verder uitbreidt en deze activiteiten toe kan voegen in je huidige werk en leven met paarden.

Deze dag is zeer geschikt voor:

 • Gedragstherapeuten
 • Trainers
 • Medewerkers op equine rescue centers
 • Paardeneigenaren die geïnteresseerd zijn in gedrag
 • Paardeneigenaren die een paard hebben met een gedragsuitdaging
 • Paardeneigenaren die nog meer willen weten over kalmerende signalen en speurwerk
 • Fysiotherapeuten, osteopaten , manueel therapeuten, ed

Tijdens deze dag is de focus op toepassing. Deze dag is daarom alleen toegankelijk voor diegene  die al  eerder de dagen introductie kalmerende signalen en speurwerk hebt gevolgd. Deze basis zal tijdens deze dag of dagen namelijk niet meer herhaalt worden. Voor een overzicht kijk naar thema-combinaties.

Paarden empowerende (re)socialisation

2 dagen waarbij theorie (met foto’s en film) en praktijksessies elkaar afwisselen

Deze twee dagen staan in het teken van het socialeiseren en resocialiseren van paarden. Dit kunnen: 

 • Jonge paarden zijn 
 • Paarden die resocialisatie behoeven omdat zij vluchtgedrag laten zien op specifieke of veel stimuli om hen heen. 
 • Paarden die ene verandering in het leven gaan doormaken, zoals reizen, verhuizen, naar concours gaan.
 • Paarden die weinig tot geen mogelijkheid krijgen exploreer- of spelgedrag te laten zien.

Programma:

Dag 1:

Ochtend:

Klassikaal gaan we in vogelvlucht kijken naar lichaamskenmerken en gedragingen van paarden in ontspanning en verschillende stadia van spanning. Waarbij we kijken wanneer een paard in zijn comfortzone is en wanneer daarbuiten. Waarbij verschillende stadia door het bekijken van foto’s en films worden behandeld.

Doel is een basis te leggen voor de observaties van de paarden in de praktijksessies. Om zo hun emotionele staat, welzijn en motivatie vast te stellen. 

Middag: 

Klassikaal bespreken we kort wat het doel is van Paard Empowerende Socialisatie (PES) en wat je moet weten van een paard voordat je een praktijksessie begint. Gevolgd door: 

Praktijksessies met verschillende paarden:

Bij ieder paard stellen we vast wat een goede startsetting is om hun exploratiedrift te starten en stimuleren. We doen dit door speurwerk en mentale stimulatie aan te bieden. 

Klassikaal; nabespreking van de praktijksessies. 

Dag 2: 

Ochtend:

Klassikaal; we nemen in vogelvlucht een duik in de wereld van mentale stimulatie en speurwerk. En hoe je deze kunt gebruiken als socialisatie gereedschap in je leven en werk met paarden.  Ik vertel welke effecten dit kan hebben op de ontwikkeling van het paard, zijn gedrag en hersenen. Ook bespreken we hoe kun je oefeningen kunt optimaliseren en de valkuilen zijn.

Middag:

Praktijksessies met verschillende paarden:

Klassikaal; nabespreking van de praktijksessies en samenvatting weekend. 

Als je deze 2 dagen hebt gevolgd, heb je: 

 • een fijn startpunt om met je paard aan de slag te gaan. 
 • kennis van de positieve effecten van paarden empowerende socialisatie
 • in de gaten wat valkuilen zijn en weet je hoe je exploratiedrift bij je paard kan stimuleren.
 • waarschijnlijk ontzettend veel zin om met je eigen paard aan de slag te gaan. 

 

Algemene informatie:

Kosten

Voor boekingen die gemaakt worden na 1 december 2023 geldt een prijs van 750,- euro (exclusief 9% BTW) per dag, bij een groepsgrootte van 12-15 deelnemers. De reis- en verblijfskosten, als ook de kosten voor het eten en drinken zijn voor rekening van de gastheer/vrouw. Is de groep deelnemers groter dan 12-15 deelnemers dan bespreek ik graag de opties met u. Mail me dan vooral.

Benodigdheden

Overhead projector, Whiteboard. Een tafel en stoel. Een lezing duurt niet langer dan 7 uur.  Als  eindtijd wordt 17.00 uur aangehouden. Als we een datum, tijd en onderwerp van de lezing hebben afgesproken, hoor ik graag waar de lezing plaats vindt.

Wordt er gewerkt met paarden dan zijn dit altijd paarden die thuis zijn op de locatie waar de lezing wordt gegeven. Het aantal deelnemers wordt afgestemd op wat de  paarden aankunnen. Het paard is leidend in het programma dat wordt gevolgd.

Voor mijn informatie neem vooral contact op. 

 

Winkelwagen

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Verder winkelen