Rachaël Draaisma heeft altijd paarden en honden in haar leven gehad. Vanaf 2002 werd dit echter naar een beroepsmatig niveau getild toen ze verschillende diploma’s behaalde en full time ging werken als gedragsdeskundige en trainer. Eerst alleen met honden, later kwamen daar de paarden bij. In 2013 behaalden ze het diploma van de Turid Rugaas-International Dog trainers Education.

Onder Turid’s mentorschap startte ze een studie naar de manier waarop gedomesticeerde paarden reageren op stimuli in hun omgeving. Ten tweede bestudeerde ze of paarden relatie versterkende signalen gebruiken ten opzichte van stimuli in hun leefwereld die ze willen appeassen om zo een negatieve escalatie te voorkomen en een positief sociaal leefklimaat te behouden. Turid en Rachaël hebben de term kalmerende signalen hiervoor gebruikt. Ten derde is gekeken hoe spanning zich verhoudt tot deze kalmerende signalen. Video materiaal vormt de basis van deze studie. Honderden films van gedomesticeerde paarden van verschillende rassen in interactie met mensen, of met mensen in hun nabijheid werden geanalyseerd. De studie leidde tot de beschrijving van 20 kalmerende signalen die paarden gebruiken om elkaar en zichzelf te kalmeren en een positief sociaal leef klimaat te creëren en te behouden en negatieve escalaties te voorkomen. Het leidde ook tot het maken van tien communicatieladders die ieder weergeven hoe een paard op stimuli in zijn omgeving reageert. Iedere trede op de ladder is een spanningsniveau en de bijbehorende lichaamskenmerken en gedragingen worden daarbij gegeven. De ladders zijn een waardevol instrument om de spanning van je paard te beoordelen. En te kijken of deze eventuele spanning verder stijgt of daalt.

Deze studie leidde tot het boek “Language Signs and Calming Signals of Horses”. CRC Press publiceerde dit boek in 2017. Het boek is vertaald in het Chinees, Tsjechisch, Nederlands, Frans en Pools. Deze studie is voortdurend. Rachaël blijft de communicatieve signalen en dan met name de kalmerende signalen van paarden bestuderen.

Een andere pijler in Rachaëls werk en leven met paarden is het aanbieden en uitbouwen van mental stimulaton en speurwerk. Rachaël heeft een methode ontwikkeld om paarden aan te leren om een voetstappen spoor te volgen, zodat zij verloren personen of voedseltassen kunnen vinden. Speuren heeft heel veel voordelen voor het paard, op zijn gedrag, zijn hersenontwikkeling en lijf. Maar speuren met paarden is net zo verrijkend voor mensen en kan als een nieuwe discipline worden gezien voor mens en paard. Rachaël gebruikt het speuren als primaire activiteit voor paarden.
Rachaël is grondlegger in het aanbieden van mentale stimulatie en speurwerk oefeningen als methodiek aan paarden met gedraguitdagingen.
Rachaël’s tweede boek ‘Scentwork for Horses’ is in januari 2021 wereldwijd gepubliceerd. Het is inmiddels ook vertaald naar het Nederlands en heeft de titel ‘Speurwerk met Paarden’.

Rachaël reist door Europa en wereldwijd om lezingen, workshops en gecombineerde les weekenden te geven over Kalmerende Signalen van Paarden, Mental stimulation en Speuren met paarden. Veel universiteiten en opleidingscentra zijn geïnteresseerd in haar werk. China, Denemarken, Polen, België, Spanje, Finland, Zweden zijn enkele van de landen die Rachaël bezocht heeft. Ook zijn er online cursussen beschikbaar.

Rachaël combineert het geven van lezingen ook met het aanbieden van demonstraties of praktijklessen. Dit kan op enkele dagen en of meerdaagse evenementen of gecombineerde weekenden.

Rachaël is ambassadeur van Nurtured in Nature Cic en International Equine Professionals. Voor meer informatie over beide organisaties, klik op het logo.

Winkelwagen

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Verder winkelen