Mental Stimulation & Speuren met paarden

1 dag durende lezing vol met films en foto’s

“Een verlaging van stress, minder schrikreacties, een gevoel van welbevinden en plezier, een betere socialisatie, een beter gebruik van het lijf. Het zijn enkele voordelen van het gebruik van mental stimulation en het speuren met paarden”, aan het woord is Rachaël Draaisma. Zij laat je tijdens de daglezing ‘Mental Stimulation en Speuren met paarden’ zien hoe goed je beiden disciplines kunt gebruiken als je leeft en werkt met paarden. Je krijgt een theoretisch kader en veel foto’s en films uit de praktijk te zien. Na deze lezingsdag kun je dan ook zelf aan de slag. Een greep uit de onderwerpen die aanbod komen:

Deel 1: Mental stimulation 

• Wat is mental stimulation
• Welk effect heeft het op de ontwikkeling van het paard, op zijn gedrag, op hersenniveau
• Hoe behaal je optimaal rendement, wat zijn valkuilen.
• Hoe gebruik ik mental stimulation als volwaardig instrument in het dagelijkse leven met mijn paard, tijdens de opvoeding en socialisatie
• Hoe zet ik mental stimulation in bij het oplossen van probleemgedrag van paarden. Een casus van een paard met verlatingsangst wordt op film getoond.

Deel 2: Speuren met paarden

• Waarom is speuren goed voor het paard
• Van geurmolecule tot elektrisch signaal in de hersenen, wat gebeurt er als je ruikt/speurt.
• Welke positieve effecten heeft speuren op het welzijn en gedrag van het paard.
• Biomechanica: waarom is speuren zo goed voor de ontwikkeling van het lijf van het paard
• Hoe ga ik zelf aan de slag mijn paard te leren een voetstapspoor te volgen.
• Hoe leg ik een goed spoor
• Welke uitdagingen kom ik tegen. Hoe herken ik deze.
• We volgen verschillende paarden die leren een voetstapspoor te volgen. Ook krijg je films te zien van paarden die het speuren om verschillende redenen moeilijk vinden, zodat je deze situaties herkent. En hierop kan anticiperen.

Het lezen van de lichaamstaal en kalmerende signalen van paarden is onmisbaar bij het opbouwen en inzetten van een programma van mentale stimulation en speuren. Deze lezing is dan ook een logisch vervolg op de lezing Kalmerende Signalen van paarden.

Deze lezing bevat veel foto’s en films die een gevarieerd beeld schetsen van gedomesticeerde paarden en hun omgang met stimuli in hun leefomgevingen. Wil je live paarden gebruiken, dan kan in overleg met Rachaël bekeken worden, wat een passend extra programma zou kunnen zijn.

Speuren met paarden

1 dag waarbij theorie (met foto’s en film) en praktijksessies elkaar afwisselen

Tijdens de dag ‘Speuren met paarden’ dompel je je onder in de wereld van het speuren met paarden. Je krijgt een theoretisch kader en veel foto’s en films uit de praktijk te zien, maar we gaan ook aan de slag met aanwezige paarden. De theoretische blokken en praktijksessies met de paarden wisselen elkaar af. Na deze dag kun je zelf aan de slag. Een greep uit de onderwerpen die aan bod komen:

• Waarom is speuren goed voor het paard
• Van geurmolecule tot elektrisch signaal in de hersenen, wat gebeurt er als je ruikt/speurt.
• Welke positieve effecten heeft speuren op het welzijn en gedrag van het paard.
• Biomechanica: waarom is speuren zo goed voor de ontwikkeling van het lijf van het paard
• Hoe ga ik zelf aan de slag mijn paard te leren een voetstapspoor te volgen.
• Hoe leg ik een goed spoor
• Welke uitdagingen kom ik tegen. Hoe herken ik deze.
• We volgen verschillende paarden die leren een voetstapspoor te volgen. Ook krijg je films te zien van paarden die het speuren om verschillende redenen moeilijk vinden, zodat je deze situaties herkent. En hierop kan anticiperen.

Na deze lezing weet je meer over het reukorgaan van het paard en de correlatie met de hersenen. Je weet welke voordelen het speuren voor het paard heeft, ook op zijn biomechanica en gemoedstoestand. Je kunt zelf beginnen met het opstarten van het speur volgen en kan basis uitdagingen herkennen.

Speuren als werkvorm in therapie en coaching

1 dag waarbij theorie (met foto’s en film) en praktijksessies elkaar afwisselen

Teamwork, het loslaten van controle, fysiek samen zijn zonder te dichte nabijheid, oefenen met impuls controle, het lezen van de ander, plezier voor paard en mens 

Het zijn slechts enkele voordelen die het inzetten van speurwerk in therapeutische interacties van mens en paard kunnen hebben.  

Deze dag is speciaal bedoeld voor therapeuten, spel therapeuten en coaches die speuren als nieuwe werkvorm willen ontdekken en inzetten tijdens hun therapieën. Theorie- en praktijkblokken wisselen elkaar tijdens deze dag af. De dag heeft meerdere leerdoelen:

Tijdens de praktijkdemonstraties:

  • Je laten zien hoe je je paard kunt leren speuren
  • Laten zien en ervaren welke speuroefeningen je kunt doen met paard en cliënt/coachee

Tijdens de theorieblokken:

  • Bespreken welke voordelen speurwerk heeft voor paard en mens en hun relatie
  • Bespreken we waarom en welke speuroefeningen geschikt zijn, voor juist een bepaalde cliënt of coachee, of juist een bepaald paard

Na deze dag voel je je beter uitgerust met je paard speurwerkoefeningen te doen. Of dit juist op te zetten samen met de coachee of cliënt. Ook heb je zelf meerdere speuroefeningen kunnen ervaren, die je ook samen met je coachee kunt doen.

Speurlessen: van begin tot ……het vinden van vermiste personen. Equine Search and Rescue (SAR)

1 dag, meerdere dagen of gecombineerde weekenden vol met praktijklessen speuren

Deze dag, dagen of gecombineerde weekenden staan geheel in het teken van het oefenen van het speuren. In kleine groepen van maximaal 10 deelnemers geef ik de gehele dag les aan combinaties op het niveau dat zij dan zijn. Het kan zijn dat dit de start is, of juist op een punt dat je iets verder bent en een uitdaging tegen komt.
Het is ook mogelijk met eenzelfde groep meerdere dagen of gecombineerde weekenden af te spreken met als doel je paard op te leiden om vermiste personen te vinden. (Equine Search and Rescue).

Heb je interesse in deze mogelijkheid, neem dan contact op met Rachaël

Algemene informatie:

Kosten

Voor een gehele dag: 750,- tot 900,-  euro – (exclusief 9% BTW). Deze prijs wordt vastgesteld aan de hand van de reisduur. De reis- en verblijfskosten, als ook de kosten voor het eten en drinken zijn voor rekening van de gastheer/vrouw.

Benodigdheden

Overhead projector, Whiteboard. Een tafel en stoel. Een lezing duurt niet langer dan 7 uur.  Als  eindtijd wordt 17.00 uur aangehouden. Als we een datum, tijd en onderwerp van de lezing hebben afgesproken, hoor ik graag waar de lezing plaats vindt.

Wordt er gewerkt met paarden dan zijn dit altijd paarden die thuis zijn op de locatie waar de lezing wordt gegeven. Het aantal deelnemers wordt afgestemd op wat de  paarden aankunnen. Het paard is leidend in het programma dat wordt gevolgd.

Voor mijn informatie neem vooral contact op.