Voor lezingen en workshops:

Kalmerende Signalen

1 dag durende lezing vol met films en foto’s of

1 dag durende lezing vol films en foto’s met daarin verweven observatiesessies van paarden 

Door het kijken van heel veel foto’s en films dompel je je tijdens deze lezingsdag onder in de fascinerende wereld van de kalmerende signalen. Je gaat ze herkennen, ook in verschillende spanningsniveaus. En scherpt je gehele observatievermogen aan. We behandelen hoe we de kennis van kalmerende signalen en andere communicatieve signalen goed kunnen inzetten in het dagelijkse leven met het paard, zodat ons paard ons beter begrijpt. Onderwerpen die behandeld worden zijn: 

Introductie
• Persoonlijke achtergrond
• Achtergrond informatie van de studie. Hoe is deze opgebouwd, wat zijn de parameters geweest, wat zijn de categorieën en kenmerken van de paarden/pony’s die zijn gefilmd.
• Achtergrond informatie over communicatie: wanneer zijn lichaamssignalen, talige elementen.

De Kalmerende Signalen                
• Wat zijn kalmerende signalen?
• Wanneer in een communicatieve ladder zie je ze
• In welke mate speelt spanning: geen, laag of hoog een rol
• De kalmerende signalen worden 1 voor 1 behandelend door middel van het tonen van veel film- en foto materiaal. Hierbij wordt een breder kader geschept en vernoemd wanneer een lichaamsuiting bijvoorbeeld geen communicatieve betekenis heeft.

De spanning stijgt
• Er wordt laten zien hoe de kalmerende signalen zich verhouden tot oversprong gedragingen, en als de spanning verder stijgt, hoe zij zich verhoudt tot stress signalen.
• Ook worden afstandsvergrotende signalen en de afzwakkingen daarvan behandeld.
• Hoe zie je, binnen verschillende gradaties van spanning, dat deze opbouwt en afbouwt.
• Verder is er een korte biologische uitleg wat stress doet met het lijf.

Toepassingen
• Hoe gebruiken we de behandelde kennis en signalen?
• Kunnen we als mens taal nabootsen. Begrijpt ons paard ons dan beter?
• Welke kalmerende signalen kunnen we gebruiken om het paard te helpen sneller spanning af te laten vloeien, en geen of minder spanning te laten opbouwen.

Deze lezing bevat veel foto’s en films die een gevarieerd beeld schetsen van gedomesticeerde paarden en hun leefomgevingen. Wil je live paarden gebruiken, dan kan in overleg met Rachaël bekeken worden, wat een passend extra programma zou kunnen zijn.

Kalmerende Signalen – Een Vervolg

1 dag vol foto’s, films en praktijksessies

Tijdens deze dag Kalmerende Signalen – Een Vervolg bouwen we voort op het geleerde van de introductiedag Kalmerende Signalen. Deze lezing bevat foto’s en  films die bij dag 1 Kalmerende Signalen nog niet aan bod zijn gekomen. Op de dag worden de drie theoriesessies afgewisseld door drie praktijksessies, waarbij ook de paarden worden uitgenodigd mee te doen.

We starten de dag met een korte opfrisbeurt, waarin we scherpstellen wat de gezichtskenmerken en gedragingen zijn van paarden in hun comfortzone en de vele stadia er buiten (met nieuw filmmateriaal).

Daarna behandelt Rachaël de volgende onderwerpen

 • Het kalmerend signaal onbeweeglijkheid en vertragen, ook in vergelijking met het stil staan om op te merken in verschillende spanningsstadia.
 • De Hoofdswing
 • De voorspellende waarde van gewichtsverplaatsing en kijkgedrag
 • De afstandsvergrotende signalen en hoe deze zich verhouden ten opzichte van de kalmerende signalen. Doel is films waarop paarden afstandsvergrotende signalen laten zien, te kunnen duiden in een reeks en de maten van ontspanning en spanning.

Door meer in de diepte te gaan bij verschillende films wordt een beroep gedaan op het observatievermogen van de deelnemer maar wordt ook ingegaan op een de mate van voorspelbaarheid van een gedragsreeks. Kunnen we gedragingen gaan voorspellen?

Tijdens de praktijksessies met de paarden, staan de volgende thema’s centraal:  

 • Observatie van de paarden
 • Hoe maak ik zelf kalmerende signalen ten opzichte van het paard
 • Hoe begeleid ik een ander kalmerende signalen te maken naar het paard

Doel is iedere deelnemer aan bod te laten komen tijdens deze oefeningen. Mocht de groep qua aantal groter zijn, dan kan het zijn dat een aantal deelnemers in de bak bij de paarden wordt uitgenodigd en een aantal de sessies als toeschouwer bekijkt.   

Uiteraard is het uitganspunt van deze gehele dag dat zowel paard als mens zich veilig en prettig voelen en plezier beleven aan de diverse programma-onderdelen.

Deze dag is een logisch vervolg op de lezing Kalmerende signalen en toegankelijk voor diegene die deze dag gevolgd hebben.

Kalmerende Signalen in een werksetting

1 dag vol praktijksessies

Tijdens deze dag Kalmerende signalen in werksetting  is het uitgangspunt een vertaalslag te maken naar de praktijk van de werkvloer. Deze lezing bevat foto’s en  films die bij dag 1 Kalmerende Signalen nog niet aan bod zijn gekomen. Deze dag bevat voornamelijk praktijkoefeningen, waarbij de organisator in het middagprogramma eventueel een rol als mede-docent op zich neemt. 

We starten de dag met een korte opfrisbeurt, waarin we scherpstellen wat de gezichtskenmerken en gedragingen zijn van paarden in hun comfortzone en de vele stadia er buiten. (met nieuw filmmateriaal). Hierbij  behandelt Rachaël aanvullend de volgende onderwerpen

 • Het kalmerend signaal onbeweeglijkheid en vertragen, ook in vergelijking met het stil staan om op te merken in verschillende spanningsstadia.
 • De Hoofdswing
 • De voorspellende waarde van gewichtsverplaatsing en kijkgedrag

Tijdens de praktijksessies met de paarden, staan de volgende thema’s centraal:  

 • Observatie van de paarden
 • Hoe maak ik zelf kalmerende signalen ten opzichte van het paard
 • Hoe begeleid ik een ander kalmerende signalen te maken naar het paard

Tijdens de praktijksessies in de middag wordt een werksetting paard-mens opgezet. Deze werksetting wordt bepaald door de organisator en heeft een directe link met zijn werk en de deelnemers die worden uitgenodigd.  Zo kunnen er in de middag:

 • Meerdere coaching sessies worden gehouden
 • Grondwerk worden gedaan met de paarden
 • Lessen worden gegeven in diverse disciplines als dressuur, springen, western of agility
 • Mentale stimulatie en speurwerk aan paarden worden gegeven
 • Anders, namelijk

Deelnemers kunnen in deze werksetting, het geleerde van de ochtendoefeningen meenemen en deze waar wenselijk implementeren in hun werkveld. Rachaël Draaisma fungeert als observator in het middagprogramma en geeft mogelijke verbeterpunten aan. De organisator kan er voor kiezen, na overleg met Rachaël, hierbij ook een leidende rol op zich te nemen, om zo het eigen werkveld te vertegenwoordigen.

Uiteraard is het uitganspunt van deze gehele dag dat zowel paard als mens zich veilig en prettig voelen en plezier beleven aan de diverse programma-onderdelen.

Deze dag is een logisch vervolg op de lezing Kalmerende signalen en toegankelijk voor diegene die deze dag gevolgd hebben.

 

Algemene informatie:

Kosten

Voor een gehele dag: 750,- tot 900,-  euro – (exclusief 9% BTW). Deze prijs wordt vastgesteld aan de hand van de reisduur. De reis- en verblijfskosten, als ook de kosten voor het eten en drinken zijn voor rekening van de gastheer/vrouw.

Benodigdheden

Overhead projector, Whiteboard. Een tafel en stoel. Een lezing duurt niet langer dan 7 uur.  Als  eindtijd wordt 17.00 uur aangehouden. Als we een datum, tijd en onderwerp van de lezing hebben afgesproken, hoor ik graag waar de lezing plaats vindt.

Wordt er gewerkt met paarden dan zijn dit altijd paarden die thuis zijn op de locatie waar de lezing wordt gegeven. Het aantal deelnemers wordt afgestemd op wat de  paarden aankunnen. Het paard is leidend in het programma dat wordt gevolgd.

Voor mijn informatie neem vooral contact op.