Nodig Rachaël uit

Lezingen & Workshops

Rachaël verzorgt lezingen, waarbij het in de studie verzamelde  foto- en filmmateriaal een belangrijke rol speelt. Kijken en herkennen, is het credo.  Rachaël geeft lezingen over de volgende onderwerpen, waarbij de bijgevoegde subvragen behandeld worden.

Lezing: De kalmerende signalen bij paarden.

Wat zijn kalmerende signalen?

Hoe zien ze eruit?

Wanneer zien we ze?

Met welke combinaties van andere signalen komen ze voor?

In hoeverre speelt spanning een rol?

Hoe ziet spanningsopbouw eruit?

Hoe ziet een spanningsafbouw eruit?

Hoe kunnen we de kennis van kalmerende signalen en andere communicatieve signalen goed inzetten in ons dagelijkse leven met het paard? En eventuele spanningsopbouw sneller herkennen en af laten vloeien.Hoe kunnen we zelf kalmerende signalen gebruiken, zodat ons paard ons beter begrijpt?

Lezing: Mentale verrijking & Speuren met paarden

Tijdens deze lezing wordt ingegaan hoe we het paard optimaal kunnen socialiseren of (re)socialiseren. Hoe we hem leren op eigen benen te staan, zodat hij zonder hulp en controle van de mens zelfstandig en in ontspanning de prikkels in de menselijke wereld aankan.

Hiervoor gebruikt Rachaël twee tools: het met beleid opbouwen van enriched environments & het speuren met je paard. Waarbij tijdens het speuren de focus wordt gelegd op het aanleren van een voetstappen geurspoor, zodat het paard vermiste personen of een voertas kan vinden. Door middel van het zien van veel films en het bespreken van uitdagingen, krijg je zo handvatten om zelf met je paard aan de slag te gaan. Ook behandelt Rachaël het theoretisch kader dat bij het speuren en het aanbieden van enriched environment hoort, zodat je weet waarom speuren en het ontdekken van nieuwe objecten zoveel voordelen heeft. Een tipje van de sluier:

Het paard heeft een goed ontwikkeld reukzin. Hij kan objecten zoeken en sporen volgen. Van deze kwaliteit wordt niet veel gebruik gemaakt door ruiters. Toch is het erg goed paarden te laten speuren. Speuren zorgt voor een betere socialisatie, en beter begrip van de wereld. Het maakt een paard zelfstandiger, zorgt ervoor dat hij zich langer leert concentreren op een taak. Hij spreekt natuurlijke capaciteiten aan en zorgt ervoor dat een paard dat mentaal uitgedaagd is. Wat hem een voldaan gevoel geeft. Daarnaast is speuren goed toepasbaar bij angstige dieren en bij paarden die door een blessure niet of nauwelijks mogen bewegen. En is het een hele leuke activiteit om samen met je paard te doen.”

“Je paard een Enriched Environment aanbieden, geeft veel voordelen. Het paard leert objecten kennen. Kan op onderzoek uitgaan, keuzes maken. Dit stimuleert zijn denkvermogen. Het zorgt er ook voor dat zijn angstreacties verminderen. Het geeft hem plezier. Mits dit op een goede manier wordt aangeboden. De insteek van deze workshop Enriched Environments is dat het leerproces en initiatief uitgaat van het paard. Zijn grenzen en keuzes vormen het uitgangspunt. Dit is dus een wezenlijk andere insteek dan het opbouwen van een schrikparcours waar het paard door heen wordt geleid door de geleider.”

Het lezen van de lichaamstaal en kalmerende signalen van paarden is onmisbaar bij het opbouwen van een programma van mentale stimulation. Deze lezing is dan ook een logisch vervolg op de lezing Kalmerende Signalen van paarden.

Kosten

Voor een gehele dag: 750,- tot 900,-  euro – (exclusief 9% BTW). Deze prijs wordt vastgesteld aan de hand van de reisduur. De reis- en verblijfskosten, als ook de kosten voor het eten en drinken zijn voor rekening van de gastheer/vrouw.

Benodigdheden

Overhead projector, Whiteboard. Een tafel en stoel. Een lezing duurt niet langer dan 7 uur.  Als  eindtijd wordt 17.00 uur aangehouden. Als we een datum, tijd en onderwerp van de lezing hebben afgesproken, hoor ik graag waar de lezing plaats vindt, hoeveel personen er ongeveer aanwezig zijn, hoe de  binnenruimte en buitenruimte is, met welke paarden ik eventueel ga werken, zodat ik daar tijdens de voorbereiding van de lezing en praktijkoefeningen rekening mee kan houden.