Voor lezingen en workshops:

Lezing Kalmerende Signalen

Door het kijken van heel veel foto’s en films dompel je je tijdens deze lezingsdag onder in de fascinerende wereld van de kalmerende signalen. Je gaat ze herkennen, ook in verschillende spanningsniveaus. En scherpt je gehele observatievermogen aan. We behandelen hoe we de kennis van kalmerende signalen en andere communicatieve signalen goed kunnen inzetten in het dagelijkse leven met het paard, zodat ons paard ons beter begrijpt. Onderwerpen die behandeld worden zijn: 

Introductie
• Persoonlijke achtergrond
• Achtergrond informatie van de studie. Hoe is deze opgebouwd, wat zijn de parameters geweest, wat zijn de categorieën en kenmerken van de paarden/pony’s die zijn gefilmd.
• Achtergrond informatie over communicatie: wanneer zijn lichaamssignalen, talige elementen.

De Kalmerende Signalen                
• Wat zijn kalmerende signalen?
• Wanneer in een communicatieve ladder zie je ze
• In welke mate speelt spanning: geen, laag of hoog een rol
• De kalmerende signalen worden 1 voor 1 behandelend door middel van het tonen van veel film- en foto materiaal. Hierbij wordt een breder kader geschept en vernoemd wanneer een lichaamsuiting bijvoorbeeld geen communicatieve betekenis heeft.

De spanning stijgt
• Er wordt laten zien hoe de kalmerende signalen zich verhouden tot oversprong gedragingen, en als de spanning verder stijgt, hoe zij zich verhoudt tot stress signalen.
• Ook worden afstandsvergrotende signalen en de afzwakkingen daarvan behandeld.
• Hoe zie je, binnen verschillende gradaties van spanning, dat deze opbouwt en afbouwt.
• Verder is er een korte biologische uitleg wat stress doet met het lijf.

Toepassingen
• Hoe gebruiken we de behandelde kennis en signalen?
• Kunnen we als mens taal nabootsen. Begrijpt ons paard ons dan beter?
• Welke kalmerende signalen kunnen we gebruiken om het paard te helpen sneller spanning af te laten vloeien, en geen of minder spanning te laten opbouwen.

Deze lezing bevat veel foto’s en films die een gevarieerd beeld schetsen van gedomesticeerde paarden en hun leefomgevingen. Wil je live paarden gebruiken, dan kan in overleg met Rachaël bekeken worden, wat een passend extra programma zou kunnen zijn.

 


Lezing Mental Stimulation & Speuren met paarden

“Een verlaging van stress, minder schrikreacties, een gevoel van welbevinden en plezier, een betere socialisatie, een beter gebruik van het lijf. Het zijn enkele voordelen van het gebruik van mental stimulation en het speuren met paarden”, aan het woord is Rachaël Draaisma. Zij laat je tijdens de daglezing ‘Mental Stimulation en Speuren met paarden’ zien hoe goed je beiden disciplines kunt gebruiken als je leeft en werkt met paarden. Je krijgt een theoretisch kader en veel foto’s en films uit de praktijk te zien. Na deze lezingsdag kun je dan ook zelf aan de slag. Een greep uit de onderwerpen die aanbod komen:

Deel 1: Mental stimulation 

• Wat is mental stimulation
• Welk effect heeft het op de ontwikkeling van het paard, op zijn gedrag, op hersenniveau
• Hoe behaal je optimaal rendement, wat zijn valkuilen.
• Hoe gebruik ik mental stimulation als volwaardig instrument in het dagelijkse leven met mijn paard, tijdens de opvoeding en socialisatie
• Hoe zet ik mental stimulation in bij het oplossen van probleemgedrag van paarden. Een casus van een paard met verlatingsangst wordt op film getoond.

Deel 2: Speuren met paarden

• Waarom is speuren goed voor het paard
• Van geurmolecule tot elektrisch signaal in de hersenen, wat gebeurt er als je ruikt/speurt.
• Welke positieve effecten heeft speuren op het welzijn en gedrag van het paard.
• Biomechanica: waarom is speuren zo goed voor de ontwikkeling van het lijf van het paard
• Hoe ga ik zelf aan de slag mijn paard te leren een voetstapspoor te volgen.
• Hoe leg ik een goed spoor
• Welke uitdagingen kom ik tegen. Hoe herken ik deze.
• We volgen verschillende paarden die leren een voetstapspoor te volgen. Ook krijg je films te zien van paarden die het speuren om verschillende redenen moeilijk vinden, zodat je deze situaties herkent. En hierop kan anticiperen.

Het lezen van de lichaamstaal en kalmerende signalen van paarden is onmisbaar bij het opbouwen en inzetten van een programma van mentale stimulation en speuren. Deze lezing is dan ook een logisch vervolg op de lezing Kalmerende Signalen van paarden.

Deze lezing bevat veel foto’s en films die een gevarieerd beeld schetsen van gedomesticeerde paarden en hun omgang met stimuli in hun leefomgevingen. Wil je live paarden gebruiken, dan kan in overleg met Rachaël bekeken worden, wat een passend extra programma zou kunnen zijn.

 


Lezing en Workshop Speuren met paarden

Tijdens de dag ‘Speuren met paarden’ dompel je je onder in de wereld van het speuren met paarden. Je krijgt een theoretisch kader en veel foto’s en films uit de praktijk te zien, maar we gaan ook aan de slag met aanwezige paarden. De theoretische blokken en praktijksessies met de paarden wisselen elkaar af. Na deze dag kun je zelf aan de slag. Een greep uit de onderwerpen die aan bod komen:

• Waarom is speuren goed voor het paard
• Van geurmolecule tot elektrisch signaal in de hersenen, wat gebeurt er als je ruikt/speurt.
• Welke positieve effecten heeft speuren op het welzijn en gedrag van het paard.
• Biomechanica: waarom is speuren zo goed voor de ontwikkeling van het lijf van het paard
• Hoe ga ik zelf aan de slag mijn paard te leren een voetstapspoor te volgen.
• Hoe leg ik een goed spoor
• Welke uitdagingen kom ik tegen. Hoe herken ik deze.
• We volgen verschillende paarden die leren een voetstapspoor te volgen. Ook krijg je films te zien van paarden die het speuren om verschillende redenen moeilijk vinden, zodat je deze situaties herkent. En hierop kan anticiperen.

Mocht de lezing worden gehouden voor coaches die met verschillende cliënten werken, dan brainstormen we ook over de voordelen, leermogelijkheden en uitdagingen voor geleiders en cliënten.

Na deze lezing weet je meer over het reukorgaan van het paard en de correlatie met de hersenen. Je weet welke voordelen het speuren voor het paard heeft, ook op zijn biomechanica en gemoedstoestand. Je kunt zelf beginnen met het opstarten van het speur volgen en kan basis uitdagingen herkennen.


Workshop – Kalmerende Signalen in de praktijk

Tijdens deze dag Kalmerende signalen in de praktijk  verlaten we de foto’s en filmclips en gaan we met de paarden aan de slag in de paddocks, bak en weides.  Onder begeleiding van Rachaël Draaisma gaan we in de ochtend praktijkoefeningen uitvoeren. Hierbij staan de volgende leerdoelen centraal:

  • Observatie van de paarden
  • Hoe maak ik zelf kalmerende signalen ten opzichte van het paard
  • Hoe begeleid ik een ander kalmerende signalen te maken naar het paard

Tijdens de praktijksessies in de middag wordt een werksetting paard-mens opgezet. Deze werksetting wordt bepaald door de organisator en heeft een directe link met zijn werk en de deelnemers die worden uitgenodigd.  Zo kunnen er in de middag:

  • Meerdere coaching sessies worden gehouden
  • Grondwerk worden gedaan met de paarden
  • Lessen worden gegeven in diverse disciplines als dressuur, springen, western of agility
  • Mentale stimulatie en speurwerk aan paarden worden gegeven
  • Anders, namelijk

Deelnemers kunnen in deze werksetting, het geleerde van de ochtendoefeningen meenemen en deze waar wenselijk implementeren in hun werkveld. Rachaël Draaisma fungeert als observator in het middagprogramma en geeft mogelijke verbeterpunten aan. De organisator kan er voor kiezen, na overleg met Rachaël, hierbij ook een leidende rol op zich te nemen, om zo het eigen werkveld te vertegenwoordigen.

Uiteraard is het uitganspunt van deze gehele dag dat zowel paard als mens zich veilig en prettig voelen en plezier beleven aan de diverse programma-onderdelen.

Deze dag is een logisch vervolg op de lezing Kalmerende signalen en toegankelijk voor diegene die deze dag gevolgd hebben.


Kosten 

Voor een gehele dag: 750,- tot 900,-  euro – (exclusief 9% BTW). Deze prijs wordt vastgesteld aan de hand van de reisduur. De reis- en verblijfskosten, als ook de kosten voor het eten en drinken zijn voor rekening van de gastheer/vrouw.

Benodigdheden

Overhead projector, Whiteboard. Een tafel en stoel. Een lezing duurt niet langer dan 7 uur.  Als  eindtijd wordt 17.00 uur aangehouden. Als we een datum, tijd en onderwerp van de lezing hebben afgesproken, hoor ik graag waar de lezing plaats vindt, hoeveel personen er ongeveer aanwezig zijn, hoe de  binnenruimte en buitenruimte is, met welke paarden ik eventueel ga werken, zodat ik daar tijdens de voorbereiding van de lezing en praktijkoefeningen rekening mee kan houden.